Herstructurering handelspoot VOC bijna voltooid

ROTTERDAM, 29 AUG. Het Rotterdamse concern Van Ommeren Ceteco (VOC) verwacht dat voor het einde van dit jaar de verkoop of verzelfstandiging van bedrijven in de handel en distributie van technische producten en chemicaliën grotendeels is voltooid.

De twee resterende handelsactiviteiten - duurzame consumentenprodukten en voedingsmiddelen - krijgen een nieuwe structuur “om participatie van derden mogelijk te maken”, aldus VOC. Financiële man in de raad van bestuur van VOC mr R.R. Hendriks zei vanmorgen desgevraagd dat dergelijke participaties de voorkeur hebben. “Dat betekent dat handel niet meer tot onze kernactiviteiten behoort”, aldus Hendriks. Tankopslag en transport blijven als kernactiviteit over.

VOC ontstond eind 1987 toen havenonderneming Van Ommeren haar activiteiten uitbreidde door overneming van handelshuis Ceteco voor 160 miljoen gulden, deels betaald in aandelen. De beoogde wederzijdse versterking bleef echter uit, Ceteco leed verliezen. In maart van dit jaar zei topman drs C.J. Van den Driest van VOC nog dat zijn bedrijf zich “niet de luxe kon permitteren” na te denken over de toekomst van de handelsactiviteiten. “We zijn nu bezig met reparatiewerkzaamheden om het lek boven water te krijgen. Daarna zien we verder”, aldus van den Driest toen.

De saneringsoperatie van de handelsbedrijven moest bijdragen aan een verbetering van de resultaten van het hele concern. Met die sanering is VOC nu een eind op weg. Deconsolidatie van een aantal handelsbedrijven had over de afgelopen zes maanden een negatieve invloed op de groepsomzet van 130 miljoen gulden.

De groepsomzet kwam in die periode desondanks uit op 820 miljoen gulden tegen 892 miljoen gulden in de eerste helft van 1990. In de eerste zes maanden van dit jaar behaalde VOC een netto winst van 33 miljoen gulden, tegen 32,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. In dit laatste bedrag zat een boekwinst van 6,5 miljoen gulden. Voor heel 1991 verwacht VOC een “belangrijke verbetering” van het netto resultaat. Dat bedroeg vorig jaar45,5 miljoen gulden.

De verwachte winststijging schrijft VOC vooral toe aan de gunstige ontwikkeling bij tankopslag en transport. Het bedrijfsresultaat van de tankopslagsector nam in de eerste helft van dit jaar met circa 10 procent toe tot 39,2 miljoen gulden. Hier profiteerde VOC, evenals concurrent en stadgenoot Pakhoed, van een aanhoudende vraag naar opslagcapaciteit voor minerale olieprodukten. In de transportsector droegen vooral de zee- en binnen tankvaartvloot bij aan een verbetering van het bedrijfsresultaat van deze divisie, van 34 naar 38 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat van de handelspoot ging terug van 8 naar 3 miljoen gulden, volgens VOC mede als gevolg van het wegvallen van bijdragen van verkochte handelsbedrijven.