Fragment uit het debat gisteren over het inkomensbeleid:

Kok: “Wat wij absoluut niet moeten doen, is met de blik op oneindig zeggen: koppelen is koppelen, dus als de lonen 6 of 7 procent stijgen - die getallen hoorde ik hier vanmiddag zelfs noemen - moet het er allemaal blind en automatisch achteraan.

Dat kan dus niet. Daar kan geen sprake van zijn. Dan lopen wij hartstikke vast. Dan lopen wij vast met de economie en de werkgelegenheid. En wij lopen vast in budgettaire termen. Als minister van financiën word ik door de Kamer ook aangesproken op tekortreductie en financiële soliditeit. Wij kunnen zoiets in deze omvang niet betalen voor een groter wordende groep mensen die op uitkeringen zijn aangewezen.''

Lubbers: “Voorzitter. Mag ik dan iets voor mijn rekening nemen. Ik zou het ook mentaal, persoonlijk en hoe de heer Bolkestein het allemaal noemt, niet mee kunnen maken als - ik citeer nu de heer Bolkestein - gemiddelde loonstijgingen van 5, 6, 7 procent in dit land werkelijkheid zouden worden. Ik heb wel eens gezegd: ik ben bij een miljoen WAO'ers weg. Ik ben ook weg bij het gemiddelde van 5, 6, 7 procent aan loonstijging. Dat kan ik nu al zeggen. Ik denk niet dat het indruk zal maken.”