De Hef

In het achterpagina-artikel "Het lot van een fragiele gigant' (NRC Handelsblad, 21 augustus) heeft Coen van Zwol een aardig beeld geschetst van het wel en wee van de hefbrug over de Koningshaven in Rotterdam.

Hij citeert hierin Jules Deelder met de woorden “Voordat Rotterdam "Sterker door Strijd' als wapenspreuk koos ...”. Deze wapenspreuk hebben de Rotterdammers echter niet zelf bedacht, want het was Koningin Wilhelmina, die in januari 1948 burgemeester Oud van haar besluit op de hoogte stelde aan het wapen van Rotterdam de woorden "Sterker door Strijd' toe te voegen “als herinnering ook voor het nageslacht aan de moed en de kracht, waarmede de bevolking van Rotterdam alle beproevingen van de oorlog heeft gedragen en het belangrijke aandeel, dat zij genomen heeft in de bevrijding des vaderlands.”