BT in mineur

De netto winst van Bührmann-Tetterode (grafische en kantoorsystemen, papier en kantoorartikelen alsmede verpakkingen) over de eerste helft van het jaar met 16 procent gedaald.

BT wilde op grond van de onzekerheid over de economische ontwikkelingen in Europa en de Verenigde Staten geen voorspelling doen over het resultaat in de rest van het jaar, maar verwacht niet dat de procentuele achterstand van het eerste halfjaar zal worden ingehaald.

De omzet steeg 3,4 procent van 2,73 miljard tot 2,83 miljard gulden, maar als overnemingen en afstotingen buiten beschouwing worden gelaten, was er geen groei. Het bedrijfsresultaat daalde bijna 9 procent van 184,4 miljoen gulden tot net iets minder dan 168 miljoen gulden.

De netto winst kwam uit op 90,9 miljoen gulden tegen 108,2 miljoen gulden over dezelfde periode van 1990. Per aandeel zakte de winst 17,3 procent van 3,11 gulden tot 2,57 en verminderde de kasstroom (winst plus afschrijvingen) bijna 6 procent van 4,89 gulden tot 4,61.