Beroep Delfland tegen vernietigen deel convenant

DEN HAAG, 29 AUG. Het Hoogheemraadschap Delfland tekent beroep aan bij de Raad van State tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om een onderdeel van het convenant met het Landbouwschap te vernietigen. Dit heeft het Hoogheemraadschap gisteren bekendgemaakt. Met het convenant moet de uitstoot van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de glastuinbouw worden beperkt.

GS gaan niet akkoord met het deel van het convenant dat stelt dat Delfland de wet verontreiniging oppervlaktewater terughoudend zal toepassen, zo werd vorige maand bekendgemaakt. Volgens de provincie is het weliswaar moeilijk om lozingsvergunningen voor alle vierduizend glastuinbouwbedrijven op te stellen, maar dat mag daarvoor geen belemmering zijn. Binnen enkele jaren zou de gehele bedrijfstak van vergunningen moeten zijn voorzien.

Delfland meent dat individuele vergunningverlening onuitvoerbaar is en tot op de dag van vandaag nergens in Nederland wordt toegepast. GS zijn volgens het Hoogheemraadschap weliswaar bevoegd om het gehele convenant te vernietigen, maar wijziging op onderdelen zou niet mogelijk zijn. “Dijkgraaf en hoogheemraden betreuren het dat GS door hun beslissing vooral ook bij de betrokken tuinders onzekerheid hebben geschapen omtrent de betekenis van het convenant”, zo laat het Hoogheemraadschap weten.