300 miljoen

In het hoofdartikel van gisteren stond dat het kabinet in het nieuwe WAO-voorstel 300 miljoen gulden wil verhalen op de werkgevers door ze een hogere boete op te leggen als werknemers in de WAO terecht komen. Dit is onjuist. Het kabinet hoopt dat de verhoogde boete (stapsgewijs opgevoerd tot maximaal 12 maanden salaris) die werkgevers moeten betalen voor iedere werknemer die in de WAO terecht komt, zal leiden tot een verminderde uitstoot naar de WAO en daarmee een besparing van 300 miljoen gulden zal opleveren.

Voorts betreft het tekort van 5,8 miljard gulden eind 1994, dat door de economische adviescommissie van topambtenaren is voorzien, niet alleen de arbeidsongeschiktheid maar ook de ziektewet. De door het kabinet voorgestelde maatregelen zouden eind 1994 een besparing op de uitgaven opleveren van 4 miljard.