Zuid-Holland wil geen nieuw tracé voor TGV

DEN HAAG, 28 AUG. Voor de toekomstige hoge-snelheidstrein tussen Parijs en Amsterdam mag geen nieuwe lijn ten noorden van Rotterdam worden aangelegd. Dat standpunt hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gisteren ingenomen.

Het dagelijks bestuur van de provincie gaat daarmee in tegen de voorlopige opvatting van het kabinet dat de trein tussen Rotterdam en Schiphol over een nieuw tracé, westelijk of oostelijk van Zoetermeer, moet gaan rijden.

Volgens GS doorsnijdt het ene tracé nieuwe of bestaande bouwlocaties (zoals Leiderdorp) en tast het andere tracé het Groene Hart “op onaanvaardbare wijze aan”. Het provinciebestuur vindt dat de trein over de te verbeteren bestaande spoorlijn Rotterdam-Den Haag-Schiphol-Amsterdam moet rijden en deelt dus de opvatting hierover van het gemeentebestuur van Den Haag. Door de bouw van een tunnel onder Delft en een verdubbeling van de Schiphollijn is het volgens GS mogelijk de capaciteit van de bestaande lijn verder te vergroten.

Voor het gedeelte ten zuiden van Rotterdam moet volgens het Zuidhollandse bestuur wel een nieuw tracé komen en daarbij kiest het, grotendeels overeenkomstig de regeringsplannen, voor een tracé zo dicht mogelijk langs rijksweg 29 door de Hoeksche Waard.

Door het standpunt van GS neemt het bestuurlijke verzet tegen een nieuwe lijn voor de hoge-snelheidstrein door Nederland toe. Ook protesten vanuit de bevolking zijn er in toenemende mate. In het dagelijks bestuur van Zuid-Holland zijn PvdA, VVD en D66 vertegenwoordigd. Maar ook binnen het CDA gaan op lokaal en regionaal niveau stemmen op tegen de nieuwe tracés. Vijftien afdelingen van het CDA van gemeenten in het noordelijk deel in Zuid-Holland, die direct met de tracékeuze te maken hebben, hebben vorige week de koppen bij elkaar gestoken. Op die vergadering in Zoeterwoude hebben deze afdelingen (waaronder Den Haag, Leiden en Zoetermeer) het onaanvaardbaar uitgesproken over de nieuwe tracés die volgens hen behalve nadelige gevolgen voor het milieu ook grote "sociale schade' tot gevolg zullen hebben. De CDA-afdelingen zullen dit standpunt binnen hun partij verder uitdragen. Alleen de CDA-afdeling Haarlemmermeer bleek wel voor een nieuw tracé te zijn.