Wolter Kluwer ziet 20 pct hogere winst

Uitgever Wolters Kluwer verwacht dat de netto winst dit jaar zal uitkomen op circa 210 miljoen gulden, meer dan twintig procent hoger dan vorig jaar (173 miljoen gulden).

De netto winst Wolters Kluwer is in de eerste zes maanden van 1991 in vergelijking met de eerste helft van 1990 gestegen met 30 procent van 60 miljoen naar 78 miljoen gulden. De omzet is in de eerste helft van dit jaar gestegen met 16 procent van 918 miljoen naar 1.061 miljoen gulden. De omzet nam in alle landen toe, maar vooral in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten. Sommige advertentie-inkomsten en opleidingsactiviteiten in Nederland en Engeland bleven wat achter bij de verwachting door de conjunctuur, maar het effect op de totale omzet was beperkt. Het bedrijfsresultaat steeg met 31 procent van 98 miljoen naar 128 miljoen gulden. Een aanzienlijke bijdrage aan de stijging werd geleverd door de midden 1990 verworven Amerikaanse medische uitgeverijen.