Verzet PvdA-kader tegen WAO-plan afgenomen

DEN HAAG, 28 AUG. Het verzet binnen het PvdA-kader tegen de ingrepen van het kabinet in WAO en koppeling van lonen en uitkeringen lijkt na de jongste besluiten enigszins te zijn verminderd.

De meeste gewesten moeten echter nog vergaderen om hun standpunt in te nemen. Diverse woordvoerders tonen zich terughoudend in hun reacties. Ze willen “zo'n openbare discussie zoals in de afgelopen weken voorkomen”, zoals een van hen het formuleert.

Voorzitter W. Koolen van het gewest Amsterdam, tot voor kort een van de aanvoerders van het verzet, ziet “duidelijke verbeteringen” in de nieuwe voorstellen voor de WAO. Daarbij verwijst hij onder meer naar de verzachtingen van de ingrepen in de duur van de uitkering. “Er blijft natuurlijk wel veel pijn over. De ontkoppeling ligt minder gevoelig omdat de doelstelling voor de laagste inkomens gehaald wordt”, zegt Koolen. Het gewest moet later deze week zijn oordeel nog geven. Maar “daar heerst geen sfeer van koppensnellerij”, aldus Koolen, refererend aan de positie van de partijleiding.

Ook in Overijssel zal een meerderheid zich uiteindelijk bij de besluiten neerleggen, verwacht voorzitter B. Klaver. “Wim Kok is raar omgesprongen met de koppeling. Aan zijn eigen criteria was voldaan om te ontkoppelen. Toch zei Kok dat niet mee te willen meemaken”, aldus Klaver. “Voordat we in de regering kwamen beloofden we de mensen al veel te veel, en dat deed Kok nu weer. Dat mag hij bij ons uit komen leggen. Maar uiteindelijk zal hij het gewest waarschijnlijk wel kunnen overtuigen.”

Ook in het gewest Friesland, dat in het verzet van de afdelingen het verst ging door algehele intrekking van de kabinetsplannen te eisen, is de stemming iets milder geworden. Volgens voorzitter B. Holtrop “moet het gewest nu nadenken of er tot actie moet worden over gegaan. Daarbij zal het echter incalculeren dat een afwijzing bepaalde consequenties kan hebben. Ik heb niet de indruk dat men hier de WAO en koppeling liever aan de kiezer had voorgelegd.”

H. Lammers, commissaris van de koningin in Flevoland en prominent partijlid, houdt er echter “terdege rekening mee” dat het kabinet alsnog valt tijdens de bespreking door het parlement van de Miljoenennota. Lammers, vorige maand nog “witheet” over de ingrepen van het kabinet, zegt nu: “Ik vind het verstandig dat de fractie van de PvdA eerst het hele beeld van de Miljoenennota op zich in wil laten werken. Ik kan me voorstellen dat de fractie dan zegt: we willen het over een heel andere boeg gooien, in de richting van een betere controle en verscherpt toezicht op de toetreding tot de WAO.”

Voorzitter G. Schuiling van het gewest Rotterdam spreekt over een “mistig spel rond de koppeling” en wijst op de negatieve consequenties voor de ambtenaren. Hun lonen mogen komend jaar slechts met 3 procent stijgen tegenover een verwachte inflatie van bijna 4 procent. Over de positie van de PvdA-bewindslieden wil Schuiling alleen kwijt dat daar “maar binnenskamers over gesproken moet worden.” Hij laat echter doorschemeren acceptatie van de huidige maatregelen te verkiezen boven een kabinetscrisis. “Dan krijg je een CDA-VVD- kabinet dat met veel verdergaande maatregelen komt.”