Verbod op dragen van luchtdrukpistool

DEN HAAG, 28 AUG. Het zichtbaar dragen van luchtdrukpistolen op de openbare weg wordt met ingang van 1 oktober verboden.

Minister Hirsch Ballin (justitie) wil met het verbod het "verfbalschieten' tegengaan. Het gaat om een spel waarbij de deelnemers elkaar met verfballetjes beschieten. Om het verbod mogelijk te maken, zal het Besluit Wapens en Munitie worden gewijzigd. Het begrip schietwapens wordt daarin beperkt tot wapens waarvan de "kinetische mondingsenergie' groter is dan 7,5 joule. Door dit op 2,2 joule te brengen, vallen luchtdrukpistolen voortaan onder de Wet Wapens en Munitie. Tegen bezit en verpakt vervoeren van luchtdrukpistolen heeft de minister geen bezwaar. Voor gebruik van deze wapens op particulier terrein dient een vrijstelling te worden aangevraagd.