Veel inwoners Amsterdam lopen voordeel belasting mis

AMSTERDAM, 28 AUG. Ongeveer de helft van de huishoudens in Amsterdam die in aanmerking komen voor kwijtschelding van de onroerend-goedbelasting maakt geen gebruik van dit recht.

Zij zijn niet op de hoogte van de mogelijkheid. Voor de overige gemeentebelastingen ligt dat op 40 procent. Dit is een van de conclusies van een inkomens- en budgetonderzoek dat in opdracht van de gemeente is verricht.

Wethouder van financiën mr. F. de Grave wil daarom meer voorlichting gaan geven over de mogelijkheid van kwijtschelding. Daarbij noemde hij de op te richten lokale televisie als een belangrijk medium. De Grave meent dat het percentage dat ten onrechte geen kwijtschelding aanvraagt in de overige stedelijke gebieden ongeveer op hetzelfde niveau ligt als in Amsterdam.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door het Amsterdams bureau voor onderzoek en statistiek, blijkt voorts dat een op de drie Amsterdamse huishoudens een inkomen heeft op bijstandsniveau of net iets daarboven. Landelijk bedraagt deze verhouding ongeveer een op vijf. De onderzoekers achten het waarschijnlijk dat de Amsterdamse situatie overeenkomt met die in andere grote steden.

Van de groep laagste inkomens bestaat bijna de helft uit alleenstaanden jonger dan 65 jaar. Amsterdam telt in vergelijking met geheel Nederland relatief veel alleenstaanden: meer dan de helft van de huishoudens bestaat uit één persoon. Het landelijk gemiddelde is dertig procent.

De Amsterdamse huishoudens blijken volgens het onderzoek zo'n tien procent minder te besteden te hebben dan gemiddeld in Nederland. Dit in tegenstelling tot de jaren vijftig, toen de Amsterdamse huishoudens juist zo'n tien procent meer hadden. Wethouder De Grave wijt dit vooral aan het ontbreken van de groep middeninkomens in Amsterdam.

Uit het onderzoek blijkt, anders dan vaak wordt beweerd, het deel van de beroepsbevolking dat werkt in Amsterdam (45 procent) gemiddeld even hoog te liggen als in Nederland. Bij het deel van de bevolking dat geen officiële baan heeft, is het aantal uitkeringen in Amsterdam niettemin beduidend hoger dan gemiddeld. Tegenover iedere 100 werknemers staan in Amsterdam 88 mensen met een uitkering tegen 65 in geheel Nederland.

Dit wordt vooral veroorzaakt door het relatief hoge aandeel van alleenstaanden met een uitkering. Over geheel Nederland genomen maakt een groter deel van de beroepsbevolking (zoals huisvrouwen) deel uit van een huishouden waarin iemand anders de kost verdient. Daarnaast kent Amsterdam relatief veel ouderen met een AOW-uitkering. Ook blijkt dat in Amsterdam, naast een relatief groot aantal huishoudens met lage inkomens, geen grote groep met zeer hoge inkomens bestaat.