Utrecht bestrijdt verdroging van bos

UTRECHT, 28 AUG. In het plan voor de waterhuishouding van de provincie Utrecht in de komende vier jaar staat het tegengaan van de verdroging centraal.

Vooral natuurgebieden en bossen op en langs de Utrechtse Heuvelrug zijn gevoelig voor verdroging. Die ontstaat vooral door de winning van grondwater voor de drinkwaterbereiding en de diepe ontwatering van landbouwgronden, aldus de provincie. In overleg met de waterleidingbedrijven zal de provincie proberen om de winning van grondwater terug te dringen. De plannen zullen de waterkosten jaarlijks met gemiddeld vijf procent doen stijgen. Nu nog kosten zuiveringsheffing, waterschapslasten, rioolrecht en drinkwater ongeveer 475 gulden per jaar, in 1996 zal dat waarschijnlijk oplopen tot 590 gulden.