Uitstel invoering van treintaxi in Amstelveen

AMSTERDAM, 28 AUG. De introductie van de Amstelveense treintaxi wordt voor enige tijd uitgesteld.

De VOF-Treintaxi heeft op advies van de verkeerswethouders van Amstelveen en Amsterdam besloten de treintaxi niet op 1 oktober te laten beginnen, zoals aanvankelijk het plan was.

Met de beslissing tot introductie wil men nu wachten tot half oktober, wanneer een onderzoek van het ministerie van verkeer en waterstaat over mogelijke concurrentievervalsing tussen het gewone taxibedrijf en de Treintaxi is afgerond. Tegen de invoering van de Amstelveense treintaxi, die vanaf het Amsterdamse station Zuid- WTC zou rijden, waren in de Amsterdamse taxiwereld protesten gerezen.

Niettemin reageerde het Centraal bureau voor Taxi's, de vereniging waarbij alle taxi-wagens in de Amsterdamse regio zijn aangesloten, teleurgesteld op de weigering van Treintaxi om te overleggen over de invoering van het project.

Voorts uitte de vereniging kritiek op de opzet van het onderzoek. De vereniging is meer geïnteresseerd in de mate waarin de invoering van de treintaxi tot een vergroting van de taximarkt leidt, aldus een woordvoerder.