Tulip voorzichtig met winstprognose

Tulip Computers heeft in de zes maanden tot 30 juni een netto winst geboekt van 8,2 miljoen gulden, tegen 10,1 over dezelfde periode vorig jaar.

Tulip is voorzichtig met een prognose voor het resultaat 1991, hoewel de resultaten iets zijn verbeterd in het tweede en derde kwartaal. De omzet over het eerste halfjaar bedroeg 187 miljoen gulden (1990: 205 miljoen).