Ritzen akkoord met opleiding voor predikanten

ROTTERDAM, 28 AUG. Minister Ritzen (onderwijs) neemt het plan voor een nieuwe opzet van de predikantenopleiding aan de openbare universiteiten grotendeels over.

Alleen de suggestie dat doctoraalstudenten kunnen afstuderen in een zogeheten "kerkelijk vak' wijst hij van de hand. Dit blijkt uit de brief die de minister als reactie op hun voorstel heeft gestuurd aan de vier betrokken colleges van bestuur, de hervormde kerk en de "kleine' protestantse kerkgenootschappen. De hervormde kerk ziet in het plan definitief af van een eigen theologische universiteit. Wel moet de scheiding van de verantwoordelijkheden voor de universitaire vakken en voor de door de kerk ingegeven vakken beter worden geregeld. Ritzen wil van de betrokken partijen nog weten hoe zij verschillende onderdelen, zoals de dubbelbenoemingen van hoogleraren gaan uitwerken.