Resultaat Kas-Ass

Kas-Associatie verwacht voor de tweede helft van dit jaar een resultaat in de orde van grootte van het tweede halfjaar van 1990 toen een netto winst werd geboekt van 6,8 miljoen gulden.

Gezien de winst in de eerste zes maanden van het lopende jaar (8,6 miljoen gulden, tegen 10,7 miljoen over dezelfde periode vorig jaar) zou de winst van Kas-Ass over heel 1991 hiermee op circa 15,4 miljoen gulden uitkomen.