Pakhoed verwacht dit jaar consolidatie winst

ROTTERDAM, 28 AUG. De netto winst van havenconcern Pakhoed is in de eerste helft van dit jaar licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, van 69,2 naar 70,3 miljoen gulden.

Maar door de stakingen in de Rotterdamse haven en door een voorziening voor een reorganisatie bij de Amerikaanse deelneming in het distributiebedrijf Univar verwacht Pakhoed dat de winst over het hele jaar zal achterblijven bij die van 1990 “maar niet minder zal bedragen dan 125 miljoen gulden”. Vorig jaar verdiende Pakhoed 133 miljoen gulden.

De koers van Pakhoed op de Amsterdamse beurs noteerde aan het begin van de middag twee kwartjes winst op 45 gulden.

In de cijfers over het eerste half jaar zijn de resultaten opgenomen van het eind vorig jaar overgenomen Furness. Het bedrijfsresultaat van de Furness-bedrijven lag in de eerste helft van 1991 op hetzelfde niveau van de eerste zes maanden van vorig jaar en voldoet daarmee aan de verwachtingen, aldus Pakhoed.

De stijging van de opbrengsten van de olie-opslag in Rotterdam leidde in het eerste half jaar tot een winststijging bij Paktank. Dit was meer dan voldoende om tegenvallende resultaten van de stuwadoorsactiviteiten te compenseren. In deze sector werd vooral bij containeroverslagbedrijf Unitcentre niet het volume bereikt dat nodig is om de door capaciteitsuitbreiding gestegen kosten te dekken. In de divisie dienstverlening aan de chemische industrie (opslag en vervoer) in zowel binnen- als buitenland waren de resultan in de eerste zes maanden van dit jaar gelijk aan die in dezelfde periode van 1990.