Oppositie mist verbetering in nieuwe voorstellen kabinet

DEN HAAG, 28 AUG. De oppositiepartijen VVD, D66 en Groen Links in de Tweede Kamer vinden de huidige kabinetsvoorstellen inzake ziekteverzuim en de WAO niet wezenlijk verbeterd vergeleken bij de oude voorstellen.

De VVD wijst erop dat de indeling naar leeftijd van WAO'ers - het kabinet hanteert een leeftijdsgrens van 50 jaar - in de nieuwe voorstellen terugkeert. De partij wijst dit af omdat volgend haar zo oneigenlijk gebruik van de WAO als vervroegde pensioen-uitkering mogelijk blijft.

De liberalen wijzen ook de “nivellerende belastingmaatregelen” van de hand. Volgens hen worden ambtenaren en trendvolgers dubbel aangeslagen: ze raken de inflatiecorrectie kwijt en hun inkomen blijft door de ontkoppeling volgend jaar achter bij die in de marktsector.

D66 vindt dat pas in de duur en hoogte van de WAO-uitkering kan worden ingegrepen als andere maatregelen zijn mislukt om het beroep dat op deze voorziening wordt gedaan, te verkleinen. Dat moment is voor D66 nog niet gekomen. Het oordeel over de ontkoppeling schort de partij op tot na het bekend worden van de Miljoenennota.

Groen Links meent dat ondanks de verzachtende maatregelen voor de huidige WAO-ers “de glijbaan richting mini-niveau is uitgezet.” De partij ziet een veel bredere maatschappelijke basis voor verruiming van passende arbeid, quotering en dergelijke om het beroep op de WAo terug te dringen dan voor de huidige maatregelen. Bovendien zou het kabinet gezien de verkiezingsprograma's van CDA en PvdA het mandaat van de kiezer ontberen om vergaande stelselwijzigingen door te voeren.

Net als D66 vindt het GPV het te vroeg voor budgettaire ingrepen in de WAO. Fractievoorzitter Schutte meent ook dat het kabinet te weinig nadruk op legt op een vermindering van deelname aan de Ziektewet. De boete die werkgevers moeten betalen als ze een werknemer de WAO in sturen, komt volgens Schutte te laat.