Ondernemers optimistisch over economie

DEN HAAG, 28 AUG. Twee van de drie Nederlandse ondernemers verwacht dit jaar en volgend jaar dat omzet en rendement zullen stijgen. Het tekort aan vooral technisch geschoold personeel wordt echter steeds nijpender.

Dit blijkt uit een telefonische enquete onder 503 bedrijven met meer dan 20 werknemers, uitgevoerd in opdracht van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO. VNO-voorzitter Rinnooy Kan maakte de resultaten vanmorgen bekend.

In de bouwnijverheid en in de industriële bedrijven met 50 tot 100 werknemers kampt men vooral met tekorten aan personeel met lager en middelbaar beroepsonderwijs. In de zakelijke dienstverlening - in het bijzonder de grote dienstverlenende bedrijven - ontbreekt het vooral aan mensen met een hogere beroepsopleiding. Bovendien laat de praktische vaardigheid van deze arbeidskrachten nog wel eens te wensen over.

Een aanzienlijk deel van de ondernemers ervaart dat het bedrijf meer dan in het verleden op moet draaien voor de kosten van het opleiden van medewerkers. Vooral in de grotere bedrijven en in de bouwnijverheid is dat het geval.

Opmerkelijk is dat de nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt zich - volgens de ondernemers - duidelijk meer bewust zijn van het “eigen belang” dan de toetreders in het verleden waren. Men heeft meer oog voor de eigen carrière en wisselt gemakkelijker van baan. Opnieuw zijn het vooral de grote bedrijven die dit zo ervaren, terwijl het verschijnsel zich ook in de zakelijke dienstverlening veel voordoet.

Wat betreft de investeringen is sprake van een stabilisatie. Het aantal ondernemingen dat meer gaat investeren, houdt het aantal ondernemingen dat minder gaat investeren in evenwicht.

De ondernemers in de bouw en in de grote industriële bedrijven zijn minder positief ten aanzien van de eonomische ontwikkeling dan ondernemers in de andere sectoren. In de zakelijke dienstverlening zijn de ondernemers juist positiever.

De exporterende bedrijven zijn niet optimistischer dan de voor het binnenland producerende bedrijven. Toch zijn het juist de sterk groeiende bedrijven die in 1991 het exportaandeel in hun omzet zien toenemen.

Twee van de drie ondernemers klagen over de belangstelling van de politiek voor het technologiebeleid. Veertig procent van de ondernemers stelt dat knelpunten in de infrastructuur de afgelopen twee jaar hebben geleid tot extra kosten vooor het bedrijf. Die klachten worden vooral bij ondernemers in de Randstand gehoord.