Olielanden verhogen produktie voor winter

ROTTERDAM, 28 AUG. Saoedi-Arabië, Iran en en Nigeria treffen maatregelen om hun olieproduktie op te voeren. Deze lidstaten van de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) willen hun marktaandeel verhogen als de vraag naar olie in het vierde kwartaal, bij het invallen van de winter, toeneemt. Ook de terugval van de olieproduktie in de Sovjet-Unie speelt mee.

Volgens deskundigen in de olie-industrie varieerde het niveau van de Saoedische olieproduktie de eerste drie weken van deze maand tussen de 8,35 en 8,60 miljoen vaten per dag. Dat is 300.000 tot 600.000 vaten meer dan in het derde kwartaal van dit jaar werd afgezet. Deze extra hoeveelheid wordt vooral gebruikt om de olievoorraden in het buitenland op "winterniveau' te brengen. Deze voorraden zijn na de Golfoorlog teruggebracht tot het minimumniveau van 20 miljoen vaten. Saoedi-Arabië en Iran verkochten in het voorjaar een deel van hun voorraden om de olieprijs een steuntje in de rug te geven.

Saoedi-Aramco, de staatsoliemaatschappij van Saoedi-Arabië, houdt voor de komende winter rekening met een tekort op de oliemarkt als de produktie in de Sovjet-Unie verder terugloopt. De Saoedi's lopen daarmee vooruit op het beraad van de OPEC-olieministers, die zich volgende maand buigen over het produktieniveau voor het vierde kwartaal.

Iran heeft al in mei aangekondigd zijn produktie te willen opvoeren van het huidige niveau van 3,5 miljoen vaten tot 5 miljoen vaten per dag in 1993. Anders dan Saoedi-Arabië heeft dit land op dit moment weinig extra produktiecapaciteit, maar Iran werkt aan herstel van offshore installaties en laadstations die tijdens de oorlog met Irak zijn vernield. Ook worden in olievelden in het zuiden momenteel nieuwe bronnen aangeboord. Vóór de oorlog met Irak had Iran een produktiecapaciteit van meer dan 5 miljoen vaten per dag.

Ook Nigeria werkt aan opvoering van zijn produktie en vergroting van zijn oliereserves door meer exploratie. Onlangs heeft een aantal grote oliemaatschappijen daarvoor een nieuwe overeenkomst met de overheid afgesloten. P.B. Watts, directeur van de lokale Shell-maatschappij, zei gisteren dat de doelstelling om de Nigeraanse olieproduktie van 1,9 miljoen vaten tot 2,5 miljoen vaten per dag op te voeren “ambitieus maar bereikbaar” is. Nigera wil zijn reserves opvoeren van 16 tot 25 miljard vaten.

Shell produceert momenteel de helft van de Nigeriaanse olie en heeft 18 maanden met de overheid onderhandeld over nieuwe contracten. Ook Mobil zal zijn activiteiten in Nigeria uitbreiden. Volgens de nieuwe overeenkomst kunnen de oliemaatschappijen rekenen op een winstmarge na belastingen van 2,30 tot 2,50 dollaar per vat, afhankelijk van de hoogte van investeringen.