NS-bonden over stakingsoproep terughoudend

DEN HAAG, 28 AUG. Het personeel van de Nederlandse Spoorwegen heeft met "schrikreacties' kennisgenomen van de oproep van de vervoersbond FNV in september het treinverkeer stil te leggen uit protest tegen de kabinetsplannen met de WAO.

De leden van de Vervoersbond CNV en van de Federatieve Spoorweg Vakvereniging (FSV) beslissen pas over twee weken of zij zich achter de stakingsoproep van de Vervoersbond FNV scharen. Deze bond wil - “als de troonrede negatief uitpakt”, aldus een woordvoerder - ook op donderdag 26 september in de ochtendspits de treinen stilzetten. Tenslotte zou op maandag 7 oktober, aan het eind van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer, zo nodig de gehele dag gestaakt moeten worden.

Deze stakingsplannen worden morgen met de Vervoersbond CNV, de categorale spoorwegbond FSV en de Vereniging van Hoger Spoorweg Personeel besproken. De eerste reactie uit die hoek is echter terughoudend. Volgens algemeen secretaris J. van de Kam van de Vervoersbond CNV heerst bij de leden van deze bond onvrede over de nieuwe WAO-plannen van het kabinet, maar is er onbehagen over actiemodellen die buiten de leden om worden ontwikkeld. De FNV-stakingsplannen leidden volgens hem tot “schrikreacties”. De Vervoersbond CNV belegt op 13 en 14 september 14 vergaderingen in het land waar de leden zich kunnen uitspreken over mogelijke stakingen. Van de Kam noemt een oproep tot staking op dit moment “te voorbarig”.

De leden van de FSV, waarbij 51 procent van de conducteurs en ruim een kwart van de machinisten is aangesloten, spreken zich een dag eerder, op 12 september, uit. Volgens bestuurder H. in het Panhuis zijn de meningen over de WAO-kabinetsplannen duidelijk en negatief, maar of er acties moeten komen, moeten de leden zelf beslissen, zei hij vanmorgen nadrukkelijk.

Het spoorwegpersoneel zal waarschijnlijk wel gehoor geven aan de oproep van de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP om het werk te onderbreken op Prinsjesdag - dinsdag 17 september - op het moment dat koningin Beatrix de Troonrede uitspreekt. Deze werkonderbreking heeft plaats onder het motto “stem af op de troonrede”.

De werkonderbreking op het moment dat de koningin de Troonrede uitspreekt moet volgens de drie vakcentrales een landelijk karakter dragen. Als mocht blijken dat het kabinet de plannen niet intrekt, dan willen de vakcentrales de druk opvoeren. De acties worden gecoördineerd vanuit het coördinatiecentrum dat in het Haagse perscentrum Nieuwspoort is gevestigd. Vooralsnog dragen de acties vooral een informatief karakter.