Kritiek Amnesty op detentie Saharanen door Marokko

LONDEN, 28 AUG. Over het lot van honderden Westsaharanen is al vijftien jaar niets bekend.

Zij worden door Marokko vastgehouden of ze zijn dood. Dat schrijft de organisatie voor de rechten van de mens Amnesty International in een vandaag uitgegeven rapport.

De organisatie spreekt er haar vreugde over uit dat de Marokkaanse regering in juni meer dan driehonderd inwoners van de Westelijke Sahara heeft vrijgelaten, maar ze verzoekt om meer informatie over hen, over wier lot niets bekend is. Ze doet een beroep op de regering in Rabat hen die verantwoordelijk zijn voor de verdwijningen te straffen. “Het is nu bekend geworden dat de omstandigheden waaronder mensen werden vastgehouden zeer hardvochtig zijn en zij die dat niet overleefd hebben zijn waarschijnlijk om het leven gekomen ten gevolge van niet behandelde ziektes die het gevolg waren van de armzalige omstandigheden”, aldus Amnesty. De organisatie zegt dat verscheidene honderden Saharanen nog worden vermist. “Amnesty International vreest dat sommigen van hen omgekomen zijn, terwijl anderen nog in het geheim worden vastgehouden.” De Marokkaanse regering heeft de organisatie sinds maart 1990 geen toestemming meer gegeven het land binnen te komen. Daardoor heeft Amnesty het aantal gevangenen niet precies kunnen vaststellen.

Secretaris-generaal Perez de Cuellar van de Verenigde Naties had gisteren een ontmoeting met een hoge vertegenwoordiger van de Westsaharaanse bevrijdingsorganisatie Polisario in een poging het vredesplan voor de Westelijke Sahara te redden. De Verenigde Naties hopen dat op 6 september een wapenstilstand van kracht kan worden, maar de recente opleving van de strijd in het gebied tussen het Marokkaanse leger en de strijders van de naar zelfstandigheid strevende beweging Polisario heeft grote twijfels doen rijzen over de mogelijkheden van een bestand. Een vertegenwoordiger van Polisario verklaarde na afloop van het beraad met de secretaris-generaal nog steeds te geloven in een vreedzame afwikkeling van het conflict. Hij zei dat Polisario zijn uiterste best zou doen mee te werken aan de plannen van de VN, inclusief de datum voor een staakt-het-vuren. (Reuter)