Handelstekort VS op laagste peil in acht jaar

WASHINGTON, 28 AUG. Het Amerikaanse handelstekort heeft in het tweede kwartaal van dit jaar het laagste niveau bereikt sinds acht jaar. Het tekort viel met 15,6 miljard dollar over de maanden april-juni 15,1 procent lager uit dan vorig kwartaal.

De uitvoer van de Verenigde Staten steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met 3,2 procent tot een recordhoogte van 104,1 miljard dollar (zo'n 200 miljard gulden). De invoer nam met 0,4 procent toe tot 119,7 miljard dollar. Het handelstekort is het verschil tussen export en import. Het Amerikaanse ministerie van handel moest gisteren teruggaan tot het tweede kwartaal van 1983 om een kleiner tekort te vinden.

Op basis van het handelstekort van de Verenigde Staten over de eerste helft van dit jaar, wordt een tekort voor geheel 1991 voorzien van 68 miljard dollar. Vorig jaar voerden de VS voor 108,1 miljard dollar meer dan uit dan ze importeerden.

Analisten temperen het optimisme over de evenwichtiger handelsbalans door te wijzen op de tijdelijkheid ervan. Zodra het herstel van de Amerikaaanse economie de honger naar buitenlandse goederen weer doet toenemen, zal de trend weer veranderen.

“De verbetering van de handelsbalans in het afgelopen jaar is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de recessie”, aldus analist Bruce Steinberg van het effectenkantoor Merrill Lynch. “De mensen kochten minder Japanse auto's, videorecorders enzovoorts. Bij een groeiende economie zal de invoer ervan weer stijgen en de handelsbalans verslechteren.” Steinberg voorziet ook verdere toename van de uitvoer, zij het in een laag tempo als gevolg van de zwakke economieën van een aantal Europese handelspartners.

De econoom Robert Blecker, hoogleraar in Washington, schrijft de reductie van het handelstekort uitsluitend aan incidentele factoren toe. Naast de recessie noemt hij fluctuaties van de dollarkoers. De waardedaling ervan eind vorig jaar bevorderde de uitvoer van Amerikaanse goederen en maakte buitenlandse artikelen duurder. Dat is nu vooral merkbaar omdat veel handelscontracten zes tot negen maanden eerder zijn afgesloten. Het herstel van de dollarkoers in de laatste maanden zal het handelstekort weer doen toenemen.

In de VS wint de overtuiging overigens veld dat de recessie voorbij is. Zowel in overheidskringen als onder financiële analisten wordt niet meer gerekend op een nieuwe terugval, hoewel ze een spoedige en forse economische opbloei uitsluiten. De Amerikaanse consument heeft nog weinig vertrouwen in het aarzelende herstel. De index van consumentenvertrouwen daalde deze maand tot 76,3, 1,4 punten lager dan in juli. (AP, UPI)