Gorbatsjovstraat

Regelmatig verbaas ik mij over de manier waarop politici de waan van de dag volgen. Met voorbijgaan van de regel, dat straten niet eerder naar personen genoemd worden dan ongeveer tien jaar nadat ze zijn overleden, werd door B&W in Gouda de naam Gorbatsjov aan een straat verbonden (NRC Handelsblad, 21 augustus). Het zich blindstaren op de actualiteit kan een gevaar zijn, evenals de mythevorming over personen en gebeurtenissen. Jammer dat de Goudse bestuurders zich hiervan niet hebben kunnen vrijwaren.

Een week eerder zou dit voorstel waarschijnlijk zijn afgewezen en een week later, na het mislukken van de coup, wellicht ook. Bovendien, als het B&W om het geven van een signaal gaat, waarom heeft men dan de naam van Jeltsin niet gekozen? Pas in de toekomst zal kunnen worden nagegaan wat de werkelijke betekenis van Gorbatsjov, Jeltsin of Sjevardnadze is geweest. Ooit, in de euforie van de afloop van de Tweede Wereldoorlog, werden her en der straten en lanen naar de toen nog levende Stalin genoemd. Later, toen men meer inzicht kreeg in de wijze waarop hij politiek had bedreven, moesten deze straten worden herdoopt. Straatnaamgeving behoort zorgvuldig, los van politieke bijbedoelingen, beoefend te worden. Ook met het oog op de toekomstige bewoners van de nieuwe wijk.