Geldmarkt blijft Siberisch

AMSTERDAM, 28 AUG. Terwijl de wereld ademloos toekijkt bij de desintegratie van het eens zo machtige Sovjet-imperium, verkeert de geldmarkt in een sfeer van "business as usual'.

Dat was al zo op de dag van de coup; toen steeg het driemaands interbancaire tarief met slechts twee basispunten. Naarmate duidelijker werd dat de staatsgreep zou mislukken, bewoog dit tarief zich geleidelijk in een neerwaartse richting om zelfs terug te keren tot onder het niveau van voor de coup.

De dalende tendens vindt plaats, omdat de recente discontoverhoging van een kwart procentpunt minder was dan verwacht.

De daggeldrente ging daarentegen niet omlaag; dit tarief bewoog zich permanent boven de 9 procent. Een aanwijzing dat de geldmarkt niet als ruim kan worden gekenschetst, hetgeen wordt weerspiegeld in de weekstaat van De Nederlandsche Bank. Ondanks het feit dat de overheid in de verslagweek forse geldmarktverruimende betalingen verrichtte, kon het gezamenlijke bankwezen slechts een ontsparing van een procentpunt op het contingent inlopen.

Na 35 procent van de periode is eveneens 35 procent van het toelaatbare beroep door het gezamenlijke bankwezen verbruikt. Overigens zijn de banken verplicht, in het kader van de geldmarktkasreserveregeling, tot 3 september ruim 9 miljard bij De Nederlandsche Bank aan te houden.

De schatkist is ten gevolge van de betalingen thans meer dan leeg. De Nederlandsche Bank moest de minister van financiën voor bijna 4 miljard bijspringen, waarvan 3,8 miljard in het kader van het financieringsarrangement. Naar verwachting zal de overheid ook de komende week flink rood blijven staan, gezien de grote betalingen (onder andere rente en aflossing op staatsleningen) die moeten worden verricht. Als troost kan de overheid op 17 september de storting van de recente tienjarige 8¾ procent-toonbanklening tegemoet zien. Ondanks de perikelen in de Sovjet-Unie en in eigen land (WAO en koppeling) wist Kok een bedrag van 6,75 miljard binnen te halen.

Hoewel de geldmarktrente, zoals gezegd, in de verslagweek daalde, heeft de (geringe) discontoverhoging van 0,25 procentpunt van twee weken geleden zich echter per saldo wel vertaald in een hogere geldmarktrente, zeker wanneer een wat langere periode in ogenschouw wordt genomen. Het driemaands interbancaire tarief was een maand geleden circa 0,25 procent lager dan thans. Het grootste deel van de stijging vond plaats voor de discontoverhoging, omdat de maatregel door de markt was voorzien. Omdat de kapitaalmarktrente in dezelfde periode nauwelijks van zijn plaats kwam (blijvend vertrouwen in de monetaire autoriteit als inflatiebestrijder), is de omgekeerde rentestructuur geprononceerder geworden. Gelet op de (relatief) hoog blijvende inflatie in zowel Duitsland als in Nederland, zal in deze situatie op korte termijn waarschijnlijk geen verandering komen.

Bron: NMB Postbank Groep