Geen oplossing dochter Volmac

ROTTERDAM, 28 AUG. Automatiseringsbedrijf Volmac is er niet in geslaagd een oplossing te vinden voor dochteronderneming Instituut voor Computer Software ICS. Bewindvoerder mr.R.Stokman heeft vanochtend gezegd dat ICS afstevent op een faillissement.

Stokman ziet geen kansen meer om het bedrijf te verkopen of onderdelen te verzelfstandigen. Hij wil het bedrijf laten failleren en in afgeslankte vorm proberen voort te zetten. “Het is in feite een heel koude sanering, maar hierdoor kunnen we misschien honderd arbeidsplaatsen redden”, aldus Stokman.

De dochteronderneming werd in 1989 door Volmac overgenomen en slaagde er niet in aan de winstverwachtingen te voldoen. Volmac heeft zich voor ICS niet garant gesteld voor de schulden en verplichtingen. Dit in tegenstelling tot voor andere dochterondernemingen van Volmac en wat gebruikelijk is voor holdings in Nederland. Hierdoor kon het bedrijf plotseling de kredietkraan dichtdraaien.

Directeur van ICS J. van den Berg heeft nog geprobeerd een management buy-out te organiseren waardoor de helft van de circa 250 arbeidsplaatsen behouden zou kunnen blijven. Daarvoor was echter opnieuw steun van Volmac nodig. Bovendien bleek de afvloeiingsregeling voor het personeel veel te kosten. Nu kan Volmac binnen zes weken in feite al het personeel lozen.

Vorige week werd overgegaan op surséance van betaling. De leveranciers aan de afdeling ICS opleidingen hebben garanties gekregen van de bewindvoerder en zijn verzocht hun leveringen niet te staken. Dit duidt erop dat de opleidingen verzelfstandigd worden voortgezet.

Volmac zelf zou nog geprobeerd hebben om ICS opleidingen onder te brengen bij Volmacs Goudse dochteronderneming Desisco. Dit is een informatie-instituut en net als ICS gericht op IBM-systemen.

Hiervan zou zijn afgezien, omdat Volmac hiermee een rel zou hebben kunnen veroorzaken.