Frans toestel komt generaal Aoun ophalen

BEIROET, 28 AUG. Een Frans vliegtuig met een hoge diplomatieke delegatie is vanmorgen op de luchthaven van Beiroet geland om de christelijke militieleider Michel Aoun en twee van zijn medewerkers op te halen.

De drie zochten in oktober vorig jaar hun toevlucht in de Franse ambassade in de Libanese hoofdstad. Door de opmars van een door Syrië geleide strijdmacht was Aoun toen genoodzaakt zijn positie in het presidentiële paleis ten zuidoosten van Beiroet op te geven. Aanvankelijk werd bericht dat de Libanese president, Elias Hrawi, het kabinetsbesluit al had getekend dat Aoun gratie verleent op voorwaarde dat hij vijf jaar in ballingschap in Frankrijk blijft en zich onthoudt van politieke activiteiten. Volgens de Libanese minister van informatie, Albert Mansour, heeft Aoun na de ondertekening van het decreet achtenveertig uur de tijd om het land te verlaten. Vanmorgen werd echter bekend dat Hrawi het decreet nog niet had ondertekend en dat de Libanese president zich naar Damascus had begeven voor overleg met de Syrische president, Assad. Hij zou het decreet dat gratie betekent voor Aoun pas willen tekenen als alle details van diens vertrek geregeld zijn. Tot dusver had Hrawi zich steeds verzet tegen het vertrek van Aoun, omdat hij van oordeel was dat deze zich zou moeten verantwoorden voor oorlogsmisdaden. De Franse president, Mitterrand, heeft steeds geweigerd Aoun over te dragen aan de Libanese autoriteiten en gezegd dat diens bescherming voor Frankrijk een erezaak was. (AFP, UPI)