De Vries weerhield Ter Veld van aftreden na juli-besluit

DEN HAAG, 28 AUG. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) was medio juli, toen het kabinet voor de eerste keer een besluit nam over de WAO, tot de conclusie gekomen dat ze moest aftreden.

Minister De Vries (sociale zaken) heeft haar daarvan weerhouden. Ter Veld zegt dat vandaag in een vraaggesprek met het dagblad Trouw.

“De Vries heeft mij ervan overtuigd dat ik niet moest wanhopen. Dat hij zich zou inzetten voor een evenwichtig inkomensbeleid. Daar putte ik enige hoop uit, al was ik niet zeker van de zaak.” De plannen die het kabinet gisteren heeft gepresenteerd voldoen aan die voorwaarde, meent Ter Veld.

PvdA-fractievoorzitter Wöltgens wilde vanmorgen niet inhoudelijk op de uitlatingen van Ter Veld reageren. “Ik ben niet altijd even gelukkig in mijn beoordeling van partijgenoten. En ik wil me nu concentreren op de inhoud van het beleid, niet op de personen die het beleid uitvoeren”, zei de PvdA-fractievoorzitter voor de aanvang van het debat in de Tweede Kamer over het inkomensbeleid en de WAO-maatregelen.

Tot begin juni meende Ter Veld “stellig” dat het WAO-probleem met volume-maatregelen zou kunnen worden opgelost zonder echt pijnlijke maatregelen. Op 9 juni kreeg Ter Veld nieuwe cijfers, “somberder dan de somberste voorspellingen”. Ze kwam tot de conclusie dat een ingreep in de hoogte van de uitkeringen niet meer was te vermijden.