De Chabot-Prijs van het Anjerfonds is dit jaar ...

De Chabot-Prijs van het Anjerfonds is dit jaar toegekend aan de kunstenaar Charly van Rest.

Hij krijgt deze onderscheiding, groot tienduizend gulden, voor zijn gehele oeuvre dat over een periode van twintig jaar tot stand is gekomen.