Conflict om eigen positie Leidse krant in holding

LEIDEN, 28 AUG. Redactie en uitgever van het Leidsch Dagblad zijn in een conflict gewikkeld over de zelfstandigheid van de krant. De directie van uitgever Damiate Holding meent dat het Leidsch Dagblad in de toekomst niet hoeft te beschikken over een eigen hoofdredactie.

Daarnaast wil de directie van Damiate de eindredactie, vormgeving en opmaak van de krant naar Haarlem verhuizen. De redactie vindt deze plannen onaanvaardbaar.

Begin dit jaar is de krant al de eigen drukkerij kwijtgeraakt. De redacties binnenland, buitenland en economie werden overgeplaatst naar het Haarlems Dagblad, eveneens een uitgave van het Damiate concern. In Haarlem wordt een voor alle Damiate-kranten vrijwel identiek eerste katern vervaardigd met binnenlands, buitenlands en economisch nieuws. In Leiden wordt een tweede katern gemaakt met stads- en regionaal nieuws. Een van de belangrijke afspraken bij deze reorganisatie was dat het Leidsch Dagblad een eigen hoofdredacteur zou behouden.

Op verzoek van de redactieraad wordt door een onafhankelijke bedrijfskundige organisatie een onderzoek ingesteld naar de noodzaak de eindredactie en de vormgeving naar Haarlem over te brengen. De directie van Damiate heeft gisteren met een dergelijk onderzoek ingestemd.

De nieuwe afslanking is onderdeel van een fusieplan van Damiate met de Verenigde Noordhollandse Dagbladen. De technische vervaardiging van de kranten zal bij het doorgaan van de fusie in Alkmaar plaatshebben. De directie van Damiate wil in de toekomst bij de afzonderlijke bladen adjunct-hoofdredacteuren instellen, met in Haarlem één algemeen hoofdredacteur.