Brug over Bergse Maas niet naar Suriname

PARAMARIBO, 28 AUG. Voor de symbolische som van één gulden kon Suriname de brug over de Bergse Maas krijgen. Parlementsvoorzitter J. Lachmon had dat geregeld met de provincie Noord-Brabant.

Maar dinsdag kreeg Lachmon bericht dat de brug niet naar Suriname komt. Als gevolg van “politieke en bestuurlijke omstandigheden in Suriname” is de besluitvorming niet tijdig afgerond, aldus de provincie. Noord-Brabant had als voorwaarde gesteld dat de brug voor 1992 verscheept zou zijn.

Lachmon is zeer teleurgesteld dat de brug aan Suriname voorbijgaat: “Er zijn geen deviezen en daarom heb ik nu niet eens een behoorlijke telefoonlijn om naar het buitenland te bellen. Ik kan als parlementsvoorzitter niet eens rechtstreeks bellen om de zaak te bespreken.” De brug was bedoeld als oost-westverbinding over de Coppename rivier tussen de districten Saramacca en Coronie. De huidige veerdienst daar kampt voortdurend met problemen.

Noord-Brabant wees eerder al een verzoek van Suriname af om de kosten van transport en conservering van de brug voor te schieten. Het ging om 3,5 tot 7 miljoen gulden. Nu is beslist dat de brug op korte termijn gesloopt zal worden, wat 2,5 miljoen gulden gaat kosten.

De Surinaamse minister van openbare werken, Boksteen, is er “niet rouwig om dat het ten slotte zo is gelopen”. Volgens hem waren de voorbereidingen voor de transactie slecht en zou Suriname uiteindelijk met hoge kosten worden opgescheept. Er zou namelijk nog 1.200 meter in beton bij gebouwd moeten worden. Boksteen kwam uit op 95 miljoen Surinaamse gulden. Als de brug zuidelijker zou worden geplaatst, kon de 1.200 meter betonbrug vervallen, maar er zou dan wel 30 kilometer weg aangelegd moeten worden.

Het Nederlandse ministerie van ontwikkeling en samenwerking voelde niets voor financiering van het project.