Bollenkwekers tegen mestverbod

DEN HAAG, 28 AUG. Bollenkwekers willen uitstel van het uitrijverbod voor mest, dat per 1 september ingaat. Als minister Alders (milieubeheer) dit verzoek honoreert, dan haalt hij zich de woede van de milieubeweging op de hals.

Het kabinet heeft dit jaar nieuwe regels vastgesteld voor het uitrijden van dierlijke mest. Die treffen ook de bollenstreek. In bepaalde maanden mag geen mest over het land worden vespreid. Voor de bloembollenkwekers duurt die periode dit jaar van 1 september tot en met 31 december. Het Landbouwschap heeft vastgesteld “dat de nieuwe mestregels op onderdelen erg slecht aansluiten bij de agrarische praktijk”. Daartoe behoort bijvoorbeeld dat grond ter ontsmetting in deze periode onder water wordt gezet. Vooral in de kop van Noord-Holland, waar gewassen worden gekweekt die pas laat kunnen worden geoogst, wordt deze inundatie gewoonlijk tot half september voortgezet.

Het Landbouwschap heeft minister Alders gevraagd de bollensector voor de maand september een ontheffing van het uitrijverbod te verlenen. Zo niet “dan is de bollensector gedwongen voor grondontsmetting over te schakelen op chemische middelen”. De Koninklijke Algemene Vereniging voor de Bloemenbollencultuur (KAVB) en de Bond van Loonbedrijven (BOVAL), vinden het verzoek van het Landbouwschap nog veel te mild. Voordat de grond na inundatie droog is en voor het uitrijden van mest geschikt, is het vaak al half oktober. De ontheffing zou dus een veel langere periode moeten beslaan.

Dat verzoek is de Zuidhollandse Milieufederatie in het verkeerde keelgat geschoten. Het zou “uiterst merkwaardig” zijn, schrijft de federatie Alders “als de meest milieuvervuilende sector in de land- en tuinbouw bij voortduring gespaard wordt bij het nemen van milieumaatregelen”.

Op de bollenvelden is het uitrijden van mest niet bedoeld om de planten te voeden, maar vooral om verstuiving van de grond tegen te gaan. Dat betekent dat de mest voor een veel groter deel direct in het milieu terechtkomt. Volgens de milieufederatie zijn er goede alternatieve methoden, maar dat wordt door de kwekers bestreden.

Alders neemt dezer dagen een besluit over de eventuele ontheffing van het uitrijverbod. Vollebregt voorziet dat bollenkwekers de nieuwe regels hoe dan ook zullen overtreden. “Een teler die zijn grond ziet verstuiven is heus wel bereid een boete van een paar honderd gulden te riskeren.”