Akkoord over inzameling oud papier

ROTTERDAM, 28 AUG. De Afvalverwerking Rijnmond (AVR) en oud papier krantenpapierfabriek Parenco hebben vandaag een overeenkomst gesloten over de inzameling van oud papier.

De AVR levert aan Parenco oud papier dat door de handel niet meer wordt afgenomen. Het afvalverwerkingsbedrijf doet dat in samenwerking met gemeenten in de Rijnmond.

Het uitgangspunt van de overeenkomst, die bij wijze van proef een jaar geldt, is dat Parenco verzekerd is van een geregelde aanvoer van oud papier. Doordat het bedrijf onlangs een nieuwe installatie voor de verwerking van oud papier in gebruik heeft genomen, is de verwerkingscapaciteit aanzienlijk vergroot.

Parenco neemt binnenkort ook een nieuwe ontinktingsinstallatie in bedrijf, waardoor op termijn de behoefte aan oud papier van 200.000 naar 300.000 ton stijgt.

De inzameling van oud papier is in ons land verstoord door een overaanbod uit Amerika en Duitsland. Daardoor neemt de handel steeds moeilijker oud papier af van ophalers. Parenco denkt nu door de samenwerking met de AVR de aanvoer van oud papier te hebben veilig gesteld. Op veel plaatsen worden containers neergezet, waar mensen hun oud papier in kunnen gooien.

De AVR is tevreden met het contract omdat het nu kan inspelen op de vraag naar hergebruik en recycling van afval. Het bedrijf constateerde dat steeds meer oud papier in de ovens terecht kwam.

Afhankelijk van nationale en internationale ontwikkelingen in de inzameling en reductie van afval, waaronder oud papier, zullen de AVR en Parenco na de proefperiode een meerjarig contract sluiten.