Zeeland laat storten slib ten onrechte toe

DEN HAAG, 27 AUG. De Raad van State heeft gisteren beslist dat Gedeputeerde Staten van Zeeland onterecht een vergunning aan Rijkswaterstaat hebben gegeven om bijna een miljoen kubieke meter slib in de buitenhaven van Hansweert te storten.

De Raad is van oordeel dat er eerst een Milieu-effect rapportage had moeten plaatshebben. Volgens de wet is rapportage verplicht bij 500.000 kubieke meter baggerspecie. In het depot zou 180.000 vervuild en 800.000 kubieke meter schoon slib worden gestort. GS hebben een vergunning afgegeven in de mening dat de rapportage alleen nodig was voor de hoeveelheid vervuild slib. De Raad van State is van mening dat het om de totale opslag gaat en niet om een gedeelte daarvan.