Wereld van culturele fondsen "ondoordringbaar oerwoud'; Overzicht kunstsubsidies op disk

AMSTERDAM, 27 AUG. Vrijwel alle in Nederland geldende kunstsubsidieregelingen, van Europees tot lokaal niveau, zijn gebundeld op de zogenaamde Kunstsubsidiedisk. Het is voor het eerst dat er zo'n veelomvattende bundeling van alle regelingen verschijnt, aldus de Amsterdamse uitgeverij GVU. Wel bleek het verzamelen van de informatie over culturele subsidieregelingen onverwachts ingewikkeld en tijdrovend te zijn.

De computerdisk bevat 255 subsidieregelingen met beschrijvingen van de voorwaarden. De uitgeverij wil de informatie vier keer per jaar actualiseren.

Een zoekprogramma op de disk maakt het betrekkelijk eenvoudig te zoeken naar subsidiemogelijkheden. Een filmscriptschrijver die een lening nodig heeft, een pottenbakker die een nieuwe oven wil bekostigen, een schilder die een jaar in Portugal wil werken om inspiratie op te doen, ze kunnen allemaal snel overzicht krijgen van de overheids- of particuliere fondsen bij wie ze aan kunnen kloppen.

De EG heeft naar verhouding veel regelingen voor makers van audio-visuele producties, zegt databank-redactrice H. Kruyt. Kunstenaars die hun werk in het buitenland willen presenteren, kunnen onder het hoofdje "internationalisering' snel vinden waar ze steun kunnen krijgen. Voor fanfarekorpsen die in het buitenland willen optreden is er bijvoorbeeld het Maaike Helena de Gaaijfonds. Ook zeer kleinschalige, lokale fondsen, bijvoorbeeld voor de verfraaiing van het Deventer stadsgezicht, zijn opgenomen in de databank. Aanvraagadressen en zo mogelijk contactpersonen zijn vermeld bij de fondsen.

Er zijn in de "ondoorzichtige jungle van de kunstsubsidies' door het zoekprogramma ook "interessante dwarsverbanden' te leggen, aldus directeur - uitgever R. Maarschalkerweerd. “Zo kan een kunstenaar bijvoorbeeld opzoeken wat voor subsidies bedrijven krijgen als ze kunstwerken aankopen, zodat zij potentiële kopers daar op kunnen wijzen.”

De uitgeverij, die al meerdere databanken heeft opgebouwd, omschrijft de culturele subsidieregelingen als “een ondoordringbaar oerwoud”. Maarschalkerweerd: “Uiteindelijk is er een redacteur vijf maanden full time bezig geweest met informatie verzamelen, veel langer dan we verwacht hadden.” Vooral het achterhalen van het bestaan van fondsen bij lagere overheden en particulieren was een arbeidsintensief karwei. “Er ligt weinig vast,” zegt redactrice H. Kruyt. “Er is weinig gestructureerd, omdat veel gemeenten en provincies zelf hun beleid op verschillende kunstterreinen mogen vaststellen.”

De landelijke Federatie van Kunstenaarsverenigingen overweegt samen te gaan werken met de uitgevers van de Kunstsubsidiedisk, omdat ze de dienstverlening nuttig vindt, zegt directeur J. Verduyn Lunel. “De kunstwereld is steeds meer op de markt aangewezen. En net als het "gewone' bedrijfsleven kunnen de kunstenaars ook steeds een beroep doen op allerlei steunregelingen. Wij geven jaarlijks een brochure met de voornaamste regelingen uit, maar die zijn sterk op de beeldende kunsten gericht. Deze disk is uitgebreider, ook voor toneel, muziek, architectuur en dergelijke kun je er bij terecht. Vooral de actualisering is van belang, omdat er voortdurend iets verandert. Het lijkt me nuttig als in verschillende regio's deze databank te raadplegen is door kunstenaars,” denkt Verduyn Lunel.

Verschillende gemeentes, musea en kunstenaarsverenigingen hebben inmiddels de disk besteld, die honderdvijfenzeventig gulden kost (abonnement driehonderd gulden).