Unilever stoot "verpakkingen' af aan Van Leer

ROTTERDAM, 27 AUG. Unilever wil zijn verpakkingsbedrijven in Duitsland en Frankrijk verkopen aan Koninklijke Emballage Industrie Van Leer.

De betrokken bedrijven hebben een omzet van ruim 1 miljard D-mark en tellen 3.600 werknemers. Door de transacties zal de omzet van emballagebedrijf Van Leer (15.000 werknemers) met meer dan een eenderde toenemen.

Niet bekend

In februari is Unilever begonnen met de onderhandelingen over de verkoop van 4P. Volgens Unilever waren er zoveel gegadigden dat gekozen is voor een soort veilingsysteem. Unilever en Van Leer bevestigen dat 4P al lange tijd goed renderend is.

Het afgelopen anderhalf jaar heeft Van Leer al ondernemingen gekocht met een gezamenlijke omzet van 200 miljoen gulden. Het concern is gewend om de bij overnemingen betaalde goodwill in een keer af te boeken. Het emballagebedrijf wil niet ingaan op de consequenties van de acquisities voor het vermogen. De aandelen van Van Leer zijn in handen van een stichting, die weer in handen is van de familie Van Leer. Het bedrijf wil geen externe aandeelhouders en geeft geen aandelen uit om de overname te financieren.

Van Leer is steeds een conservatief gefinancierd bedrijf geweest. Het concern had eind juli een eigen vermogen van meer dan een miljard gulden. Dat komt neer op iets meer dan 54 procent van het totale balanstotaal. Dit percentage lag overigens een halfjaar geleden nog hoger.

In het eerste halfjaar heeft Van Leer een iets lagere netto-winst geboekt in vergelijking met het eerste halfjaar 1990: 34 in plaats van 42 miljoen gulden. Volgens Van Leer was de terugval te wijten aan de Golf-oorlog die in het eerste kwartaal voor een terugval zorgde. In het tweede kwartaal zijn de resultaten verbeterd, aldus Van Leer. Voor het hele jaar blijft het concern voorzichting. Volgens de raad van bestuur van Van Leer zal de winst na belasting op een iets lager niveau uitkomen dan in 1990 (97 miljoen gulden).