Studie naar ethernet commercie

DEN HAAG, 27 AUG. Een commissie die gisteren door minister d'Ancona (WVC) is geïnstalleerd gaat onderzoeken op welke wijze etherfrequenties voor radio en televisie aan commerciële gegadigden kunnen worden toegewezen.

De commissie, die voor het eind van dit jaar verslag moet uitbrengen, bestaat uit mr. J.P.H. Donner (lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), prof.mr. K.J.M. Mortelmans (Europa Instituut in Utrecht) en prof.mr. J.M. de Meij (lid Mediaraad).

Minister d'Ancona kondigde enkele maanden geleden in haar notitie "Publieke omroep in Nederland', ook bekend als de Pinksternotitie, aan nader te onderzoeken hoe op juridisch verantwoorde wijze etherzendtijd voor landelijke commerciële omroep zou kunnen worden toegewezen. Zij wil omroepen als Veronica en TROS, die beide commerciële aspiraties hebben, uiteindelijk de mogelijkheid bieden met een aards net het publieke bestel te verlaten.

Onderzocht zal worden op welke wijze, in overeenstemming met het nationale en internationale recht, een regeling getroffen kan worden waarin publieke en commerciële omroeporganisaties gebruik maken van etherfrequenties. Ook zal worden gestudeerd op een overgangssituatie voor omroepen die het publieke bestel willen verlaten. Tevens zal worden bekeken hoe en aan de hand van welke criteria de dan nog resterende frequentieruimte kan worden verdeeld en toegewezen.

Commerciële omroep is in Nederland in de nabije toekomst alleen mogelijk op de kabel. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met een wetsvoorstel dat de invoering van landelijke commerciële radio en tv regelt.