Polynorm blijft bij prognose ondanks uitgifte convertible

Polynorm (toelevering aan de automobielindustrie en de bouwnijverheid) heeft om haar vermogensverhoudingen te handhaven een achtergestelde, verplicht converteerbare lening van 36 miljoen gulden opgenomen en handhaaft haar eerdere winstprognose, zo blijkt uit het halfjaarbericht.

De convertibles zijn geplaatst bij de nationale investeringsbank (NIB) die daarbij samenwerkte met Aegon en Nationale-Nederlanden. Uitgaande van de huidige koers betekent volledige conversie uitbreiding van het aandelenkapitaal met circa 277.000 stukken. Nu staan iets meer dan 1,2 miljoen aandelen uit. Volgens Polynorm blijft het streven gehandhaafd om de winst per aandeel de komende jaren geleidelijk te laten stijgen. Voor 1991 handhaaft het bedrijf de prognose dat zij een hogere winst verwacht dan de 20,5 miljoen gulden in 1990 en dat ook de winst per aandeel zal stijgen. In de eerste helft van 1991 nam de winst toe tot 11,4 miljoen gulden, vergeleken met 11,0 in de eerste helft van 1990.