Nieuwe taken gezocht voor douaniers

WINTERSWIJK, 27 AUG. Overbodig geworden douanepersoneel van de Nederlands-Duitse grensposten in Gelderland kan in de nabije toekomst mogelijk aan de slag bij de gemeenten in de Gelderse Achterhoek. Op verzoek van de gemeente Bergh onderzoekt het Samenwerkingsverband Oost-Gelderland (SOG) of het douanepersoneel in een van de zeventien gemeenten van het verband aan een baan kan worden geholpen. Het SOG heeft dit vandaag bekendgemaakt.

Als gevolg van de aanstaande liberalisering van de EG-binnengrenzen, vervallen er alleen al in de gemeente Bergh ongeveer 160 arbeidsplaatsen bij de grensovergangen Immenhorst en Bergh-autoweg. Secretaris A. Ringenaldus van het Samenwerkingsverband Oost-Gelderland deelde vanmorgen mee dat in de provincie Gelderland momenteel 49 douanebeambten boventallig zijn. Van hen zijn er 26 teveel in dienst bij de douane in Winterswijk.

Bij het zoeken naar vervangende werkgelegenheid wordt onder meer gedacht aan het inzetten van de douaniers bij de uitvoering van intergemeentelijke milieutaken. Volgens Ringenaldus heeft het Rijk specifieke faciliteiten beschikbaar gesteld voor de herscholing van douanepersoneel voor milieutaken. Gedacht wordt aan het controlerende functies, omdat die “qua sfeer en niveau” het meest aansluiten bij de huidige taken van het douanepersoneel.

Al jaren maken Nederlandse douaniers zich ongerust over de gevolgen van het wegvallen van de binnengrenzen in de EG. In 1988 werd geschat dat in Nederland door het wegvallen van de grenzen 2.500 van de in totaal 6.500 banen bij het douanepersoneel zouden verdwijnen. De mogelijkheid van gedwongen ontslagen werd toen niet uitgesloten.

De douanebeambten rekenen erop dat begin 1993 de eerste banen zullen verdwijnen.