Nederland wil Balten helpen bij gasproduktie

ROTTERDAM, 27 AUG. Nederlandse bedrijven kunnen binnenkort een belangrijke bijdrage leveren aan de uitbreiding en modernisering van het transport- en distributiesysteem voor aardgas in de Baltische republieken. Op langere termijn hebben ook de Russische federatie en andere republieken behoefte an technische hulp uit het Westen.

Dit zegt ir. Nico van der Kleij van Energy and Environment Nederland, een nieuwe organisatie van technische ondernemingen op het gebied van de energievoorziening. Van der Kleij heeft al contacten met vertegenwoordigers van de Baltische republieken. Die willen zo spoedig mogelijk hun slechte pijpleidingsysteem verbeteren en het aardgas dat ze nu nog uit Rusland krijgen efficiënter gebruiken door gasmeet- en regelapparatuur te installeren. Daaraan kunnen Nederlandse bedrijven een bijdrage leveren. De Baltische staten hebben ook vergevordere plannen om aardgas uit Noorwegen te kopen. Ze willen aansluiting op een pijpleiding die van Noorwegen naar Polen zou worden aangelegd en hebben dan een compleet nieuw distributiesysteem nodig.

Op het ogenblik gaat in de hele Sovjet-Unie 100 miljard kubieke meter aardgas per jaar verloren door lekkages en affakkeling (verbranding zonder dat het gas gebruikt wordt). Ter vergelijking: in 1990 had de Nederlandse Gasunie een totale afzet van 74,6 miljard kubieke meter. Energiebesparing kan dan ook een grote opbrengst opleveren. Uit die opbregst willen de Baltische landen hun investeringen betalen.

Verbetering van energiesystemen in de Sovjet-republieken met hulp van Westeuropese bedrijven kan een stimulans krijgen nu de meeste republieken zich onafhankelijk hebben verklaard. Dat verwacht zowel Van der Kleij als woordvoerder P. Bakker van de Gasunie. Contacten die al in het kader van het plan-Lubbers voor een Europese Energiegemeenschap zijn gelegd, worden naar verwachting nu geïntensiveerd. De Gasunie speelt daarin nu nog een bescheiden rol door technische en commerciële adviezen te verstrekken bij het ambtelijk vooroverleg over het plan-Lubbers in Brussel.

Voor de Gasunie zelf is import van Russisch aardgas voorlopig nog niet actueel omdat Nederland voldoende gas in voorraad heeft. Maar voor de Westeuropese gasvoorziening is het Russische gas van groot belang omdat de vraag sterk stijgt. De gasindustrie is de snelst groeiende bedrijfstak in West-Europa. Vorig jaar was het Europese verbruik, exclusief de Sovjet-Unie gestegen tot 300 miljard kubieke meter en volgens prognoses van het Nederlandse ministerie van economische zaken zal het verbruik de komende twintig jaar met 30 procent toenemen tot 400 miljard kubieke meter. De belangrijkste leveranciers Nederland, Noorwegen, Groot-Brittannië en Algerije kunnen op den duur die groei niet meer aan.