Milieubeleid gemeenten voldoet niet

DEN HAAG, 27 AUG. In driekwart van de gemeenten is de kwaliteit van het milieubeleid nog niet voldoende. Dit is gebleken uit een onderzoek van de Inspectie Milieuhygiëne, waarvan de resultaten door het ministerie van VROM bekend zijn gemaakt.

Aanleiding voor het vorig jaar uitgevoerde onderzoek was een nieuwe financiële regeling, op grond waarvan gemeenten extra geld kunnen krijgen voor het inlopen van achterstanden bij het verlenen van vergunningen en bij controles op milieugebied. Voor 1 januari 1995 moeten zij deze achterstanden hebben weggewerkt. De inspectie deed onderzoek onder 167 gemeenten, terwijl eind vorig jaar 534 gemeenten een beroep op de nieuwe regeling hadden gedaan, meer dan het ministerie had verwacht.

Veel gemeenten hebben 1990, waarin de nieuwe financiële regeling voor het eerst van kracht was, als een aanloopjaar beschouwd, aldus het ministerie. Dat blijkt uit het onvoldoende aantal ervaren en deskundige milieu-ambtenaren. Uitgedrukt in een oordeel was het milieubeleid in 1990 volgens de inspectie in slechts 1 procent van de gemeenten goed en in 21 procent redelijk. Voor de rest gold het predikaat niet voldoende of slecht. Overigens is sinds 1988 wel sprake van een duidelijke verbetering, aldus het ministerie.

Het onderzoek van de inspectie was gericht op de kwaliteit van de vergunningverlening en het toezicht op de naleving van de regels. Op beide punten bleken de meeste gemeenten tekort te schieten. Controles worden niet frequent genoeg uitgevoerd en ook worden niet alle milieu-aspecten daarbij onderzocht. Een voorbeeld van ontoereikend toezicht vormen de olietanks waarvoor geen hinderwetvergunning verplicht is. Gemeenten weten niet goed wat voor tanks zij binnen hun grenzen hebben, laat staan dat er een opzet is om ze systematisch te saneren.

De inspectie constateerde dat de belangstelling van gemeentebesturen voor de handhaving van het milieubeleid en de bereidheid zonodig op te treden, gering zijn. Ook de door het ministerie gestimuleerde samenwerking tussen de gemeenten bij milieubeleid is volgens de inspectie in een aantal gevallen maar moeizaam van de grond gekomen.