Gorbatsjov: reorganisatie KGB en leger

MOSKOU, 27 AUG. In zijn toespraak tot de Opperste Sovjet heeft president Gorbatsjov gisteren gezegd dat de KGB en de krijgsmacht worden gereorganiseerd. Het staatsveiligheidscomité moet worden omgevormd tot een normale inlichtingendienst zonder politieke taken. Het leger moet een krijgsmacht worden van beroepsmilitairen, aldus de president.

De directeuren van het centrale persagentschap TASS en de staatstelevisie zijn gisteren uiteindelijk ook ontslagen door president Gorbatsjov. De positie van omroepchef Leonid Kravtsjenko, eind vorig jaar onder druk van de conservatieven benoemd, is feitelijk overgenomen door Jeltsins minister van informatie, Michail Poltoranin. Jeltsin ontsloeg de directeur van het persbureau Novosti, dat tot nu toe formeel onder de Sovjet-president ressorteerde.

Het debat in de Opperste Sovjet van de Unie is tot nu toe zonder concrete resultaten verlopen. De discussies zijn chaotisch en emotioneel. Fungerend parlementsvoorzitter Ivan Laptjev, die deze taak gisteren overnam van Anatoili Loekjanov wiens naam is genoemd als “ideolooog” achter de staatsgreep, riep de afgevaardigden aan het begin van de spoedzitting gisteren op ook hun eigen rol onder de loep te nemen. Volgens Laptjev heeft het hele parlement gefaald door op het kritieke moment te zwijgen.