Geen eerste prijs bij Prix de Rome voor fotografie

AMSTERDAM, 27 AUG. De jury van de Prix de Rome voor fotografie en film-video, die dit jaar voor het eerst is ingesteld, heeft geen eerste prijs toegekend.

Winnaar van de tweede prijs in de categorie fotografie, waaraan een bedrag van twintigduizend gulden is verbonden, is Romy Finke (29) uit Heerlen. Drie basisprijzen (ƒ 10.000) gaan naar Korrie Besems (30, Tilburg), Claudia Kölgen (34, Amsterdam) en Bob Negrijn (29, Amersfoort). In de categorie film en video zijn alleen drie basisprijzen toegekend, aan René Hazekamp (28, Rotterdam), Jozef van der Heijden (29, Amsterdam) en Bill Spinhoven (34, Hengelo).

Op 30 oktober worden de prijzen uitgereikt en gaat de tiendaagse tentoonstelling van de inzendingen open in Museum Fodor en het Nederlands filmmuseum.

De jury voor fotografie bestond uit Oscar van Alphen, Daan van Golden, J.C.J. van Heyden, Catherine David (Parijs) en Craigie Horsfield (Londen). Die voor film en video bestond uit Ansuya Blom, Peter Struycken, Frans Zwartjes, Marco Müller (Locarno) en Marcel Odenbach (Keulen).