FNV dringt aan op verhoging van omroepbijdrage

AMSTERDAM, 27 AUG. De FNV dringt bij de Tweede Kamer aan op verhoging van de omroepbijdrage.

In een brief aan de vaste Kamercommissie voor welzijn en cultuur, die volgende week met minister d'Ancona (WVC) debatteert over de "Pinksternotitie', schrijft het federatiebestuur van de FNV dat bij de huidige ontwikkelingen in de media een versterking van de financiële positie van de publieke omroepen noodzakelijk is. De vakbond hecht veel waarde aan de bescherming van ons pluriforme omroepbestel “en dat vraagt om de bereidheid in dat bestel te investeren”, door de overheid wel te verstaan. De FNV vindt verhoging van lidmaatschapgelden van omroepverenigingen om financiële tekorten bij de omroep te dekken, zoals minister d'Ancona in de Pinksternotitie voorstelt, niet doelmatig.