Economie China groeit, begrotingstekort ook

BEIJING, 27 AUG. Hoewel de Chinese economie in de eerste helft van 1991 is verbeterd, zal het overheidstekort dit jaar verder groeien.

Dat is het gevolg van ernstige overstromingen die deze zomer de rijkste provincies in China hebben getroffen, zo heeft een woordvoerder van de regering in Beijing vandaag bekendgemaakt.

“Ons economisch hervormingsbeleid en meer ruimte voor buitenlandse investeringen heeft de gehele economie gunstige beïnvloed”, aldus de regeringswoordvoerder. “De geplande economische en maatschappelijke ontwikkeling zal dit jaar goeddeels worden gerealiseerd.”

Volgens de woordvoerder heeft het bruto nationaal produkt van China in de eerste zes maanden van dit jaar een omvang bereikt van 802 miljard yuan (300 miljard gulden). Dat is 6,1 procent meer dan een jaar geleden. China verwacht dat de economische groei over geheel 1991 zal uitkomen op het eerder door de overheid bepaalde doel van 6 procent. Vorig jaar bedroeg de economische groei 5 procent.

Hinderpalen voor een voorspoediger ontwikkeling van China's economie zijn de lage graad van doelmatigheid in de staatsbedrijven en het groeiende gat in de begroting als gevolg van de overstromingen in midden-China. De overstromingen hebben voor ongeveer 10 miljard dollar (bijna 20 miljard gulden) directe schade veroorzaakt. Belangrijke agrarische provincies als Jiangsu en Anhui zijn ernstig getroffen. China verwacht dat de graanproduktie daardoor dit jaar iets onder het niveau van vorig jaar zal ligen.

De extra uitgaven voor herstelwerkzaamheden zullen het tekort op de begroting met 8 miljard yuan (3 miljard gulden) doen toenemen. China had gerekend op een tekort van 13,4 miljard yuan. Vorig jaar kwam de overheid 15 miljard yuan tekort.

Wordt de berekeningswijze van het Internationaal Monetair Fonds gehanteerd, dat de buitenlandse schuld ook meerekent, dan valt het Chinese tekort beduidend hoger uit. Het IMF becijferde het Chinese tekort over 1990 op 51 miljard yuan en raamt het voor het lopende jaar op 48,6 miljard yuan.

De regeringswoordvoerder noemde de verwachte groei van het begrotingstekort geen onoverkomelijke terugslag. Een belangrijker probleem is de kwakkelende industriële sector, die kampt met verouderde produktietechnieken en een ondoelmatig gebruik van grondstoffen. Ondanks een groei van de industriële produktie met 9 procent in de eerste helft van 1991 - tegenover 2 procent een jaar eerder - lijdt de industrie grote verliezen.

Een lichtpunt in de ontwikkeling van de Chinese economie is de groei van de buitenlandse investeringen, die sterk was teruggevallen na de gewelddadige onderdrukking van de democratiseringsbeweging in juni 1989. Van januari tot en met juni 1991 sleepte China toezeggingen van buitenlandse investeerders in de wacht ter grootte van 4,5 miljard dollar (9 miljard gulden). Dat is een groei met 93,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 1990. De feitelijke investeringen in het afgelopen halfjaar stegen met 34,7 procent tot 1,65 miljard dollar. (Reuter)