d'Ancona: opvang van asielzoekers verzelfstandigen

DEN HAAG, 27 AUG. Minister d'Ancona (WVC) wil de opvang van asielzoekers grotendeels verzelfstandigen. Uit een in opdracht van de minister uitgevoerd onderzoek bleek al eerder dat de uitvoerende taken bij de opvang, met uitzondering van de directiefunctie, voor verzelfstandiging in aanmerking komen.

In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister nu weten dat een "projectorganisatie' in het leven zal worden geroepen die de plannen voor een verzelfstandigde organisatie zal uitwerken.

In afwachting van definitieve besluiten komt er binnenkort een interimstichting die zolang de uitvoerende taken bij de opvang van asielzoekers op zich neemt. De minister denkt bij verzelfstandiging onder meer aan het management in de asielzoekerscentra, financiële taken, de spreiding en plaatsing van asielzoekers, het verwerven van nieuwe accommodaties en de taken op het terrein van de gezondheidszorg.

Minister d'Ancona wijst er op dat zich sinds het in maart 1990 gepresenteerde onderzoek naar mogelijke verzelfstandiging ontwikkelingen hebben voorgedaan die aanleiding zijn om de opvang voor een groot deel te verzelfstandigen. In de eerste plaats moet daarbij worden gedacht aan de explosieve groei van het aantal asielzoekers vanaf de zomer van 1990. Als gevolg van die groei is er onvoldoende opvangcapaciteit en zijn grote groepen asielzoekers ondergebracht in noodvoorzieningen, zoals pensions.

In een gezamenlijk plan dat de ministeries van WVC en justitie begin juli presenteerden, is onder meer voorzien in uitbreiding van de opvang. In totaal zullen er eind dit jaar ongeveer 50 asielzoekerscentra zijn.

Door de toename van het aantal centra is de “aansturing” vanuit het departement van WVC aanmerkelijk gecompliceerder geworden, aldus d'Ancona. Zowel uit het oogpunt van beheer als van efficiëntie is volgens de minister “een onwenselijke situatie” ontstaan. De plannen om de opvang van asielzoekers op grotere afstand van WVC te plaatsen, zijn ook ingegeven door de opvatting in het kabinet dat de rijksoverheid zich moet beperken tot kerntaken.

De minister wil ook de centrale opvang van door Nederland uitgenodigde vluchtelingen grotendeels verzelfstandigen.