Consumentenbond: toezicht kwaliteit veevoer is niet goed

ROTTERDAM, 27 AUG. De controle op de kwaliteit van het veevoer in Nederland door het ministerie van landbouw faalt. Dit stelt de Consumentenbond in het zojuist verschenen nummer van de Consumentengids.

Van de 76 partijen veevoer die de Consumentenbond liet onderzoeken, bleken er 58 niet aan de eisen te voldoen. Ruim een derde van de monsters bevatte meer koper dan wettelijk is toegestaan. Bij 17 monsters bleek te zijn geknoeid met geneesmiddelen en vijf maal werden verboden medicijnen aangetroffen.

Veevoer behoort te voldoen aan de richtlijnen van het Produktschap voor vee en vlees, die conform de betreffende EG-richtlijnen zijn opgesteld. De Algemene Inspectie Dienst (AID) is aangewezen voor de controle van de veevoer-kwaliteit; de verzamelde monster worden door het RIKILT, het Rijks-kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten, geanalyseerd.

De Consumentenbond noemt de resultaten van het onderzoek ronduit alarmerend en stelt met nadruk dat de controle door de overheid faalt. Drie keer zat er zoveel geneesmiddel of vitamine in het voer dat dat ronduit giftig was voor de dieren, aldus de bond. Bij de helft van de onderzochte monsters bleek er meer of minder vitamine A in te zitten dan het etiket aangaf. Van direct gevaar voor de volksgezondheid zou overigens geen sprake zijn maar in principe kunnen volgens de bond geneesmiddelen in het vlees achterblijven. De bond heeft bij staatssecretaris Gabor van landbouw aangedrongen op verscherping van de normen en het toezicht.