Zagen

Ter aanvulling van het artikel over de houtblokken zagende Wilhelm II (NRC Handelsblad, 17 augustus) nog de volgende Witz: Een inwoner van Doorn stelde aan een lid van het (ex)keizerlijk personeel de vraag:

Waarom zaagt hij toch de hele dag? Waarop hij ten antwoord kreeg: Weil er in Deutschland nichts mehr zu sagen hat.