Wielklemmen

In een ingezonden brief in NRC Handelsblad van 13 augustus stelt R. Misset dat het wegslepen van auto's bij het niet tijdig betalen voor een wielklem door de Amsterdamse dienst Parkeerbeheer onrechtmatig is, omdat dit in strijd zou zijn met de Wegenverkeerswet.

Dit wegslepen gebeurt sinds 1 juli 1991 echter geheel wettig op grond van de Gemeentewet van 21 juni 1990 (art. 283b lid 5): “Na afloop van een in de belastingverordening (in casu de gemeentelijke Verordening Parkeerbelasting 1991) te bepalen termijn, die tenminste vierentwintig uren bedraagt na aanbrengen van een wielklem, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd het voertuig naar een door hen aangewezen plaats te doen overbrengen en in bewaring te doen stellen”.

    • Ir. H. van den Hazel
    • Dir. Parkeerbeheer Amsterdam