Wervingscampagne

Blij verrast waren wij toen u mijn grootvader, lid van uw club sinds de oorlog (de grote), alsmede mijn vader, probeerde te werven om bezorger te worden. Uw verzoek aan mij kwam zelfs in het geheel niet onredelijke over. Tenslotte wie wil niet aan het begin van zijn carrière een centje - ja zelfs een vorstelijke beloning - bijverdienen in de avonduren! De wervingscampagne onder genoemde categorieën heeft dan ook waarschijnlijk tot gevolg gehad dat de kwaliteits-courant nu ook door kwaliteits-bezorgers wordt rondgedeeld. Hieraan kleeft echter een onprettige bijkomstigheid.

Het merendeel van de bezorgers uit genoemde categorieën is ook overdag werkzaam om, onder andere, de niet geringe abonnementskosten te voldoen. Hierdoor kunnen zij NRC niet eerder bezorgen dan nadat hun verantwoordelijke dagtaak voorbij is. Dit heeft tot gevolg dat de krant in mijn omgeving pas omstreeks acht uur (gelukkig nog wel 's avonds) in de bus valt, waarmee de term avondkrant wel zeer letterlijk wordt ingevuld.